پاسخ‌های تراوین

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های تراوین" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

خواص و هزینه‌های لشکریان ناتارها
خواص تحقیق آموزش
آیکون نام قدرت حمله قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام قدرت دفاع در مقابل سواره نظام هزینه‌ی نگهداری سرعت حمل چوب خشت آهن گندم زمان چوب خشت آهن گندم زمان
نیزه دار ناتار نیزه دار ناتار 20 35 50 1 6 10 120 80 100 90 0:08:00
تیغ پوش تیغ پوش 65 30 10 1 7 10 700 500 1000 760 0:58:00 100 100 100 100 0:09:20
محافظ ناتار محافظ ناتار 100 90 75 1 6 10 700 500 1000 760 0:38:00 100 100 100 100 0:02:40
پرنده‌ی شکاری پرنده‌ی شکاری 0 10 0 1 25 10 700 500 1000 760 0:46:00 100 100 100 100 0:05:20
تیشه زن تیشه زن 155 80 50 2 14 10 700 500 1000 760 0:30:48 100 100 100 100 0:00:16
شوالیه‌ی ناتار شوالیه‌ی ناتار 170 140 80 3 12 10 700 500 1000 760 0:30:48 100 100 100 100 0:00:16
فیل جنگی فیل جنگی 250 120 150 6 5 10 700 500 1000 760 0:31:00 100 100 100 100 0:00:20
منجنیق عظیم منجنیق عظیم 60 45 10 5 3 10 700 500 1000 760 0:45:00 100 100 100 100 0:05:00
امپراطور ناتار امپراطور ناتار 80 50 50 1 5 10 550 250 480 220 0:30:50 100 100 100 100 0:03:20
مهاجر مهاجر 30 40 40 1 5 3000 100 100 100 100 0:03:20