پاسخ‌های تراوین

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های تراوین" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

خواص و هزینه‌های لشکریان توتن‌ها
خواص تحقیق آموزش
آیکون نام قدرت حمله قدرت دفاع در مقابل پیاده نظام قدرت دفاع در مقابل سواره نظام هزینه‌ی نگهداری سرعت حمل چوب خشت آهن گندم زمان چوب خشت آهن گندم زمان
گرزدار گرزدار 40 20 5 1 7 60 95 75 40 40 0:12:00
نیزه دار نیزه دار 10 35 60 1 7 40 970 380 880 400 1:26:00 145 70 85 40 0:18:40
تبرزن تبرزن 60 30 30 1 6 50 880 580 1560 580 1:30:00 130 120 170 70 0:20:00
جاسوس جاسوس 0 10 5 1 9 0 1060 500 600 460 1:26:00 160 100 50 50 0:18:40
دلاور دلاور 55 100 40 2 10 110 2320 1180 2520 610 2:30:00 370 270 290 75 0:40:00
شوالیه‌ی توتن شوالیه‌ی توتن 150 50 75 3 9 80 2800 2160 4040 640 2:58:00 450 515 480 80 0:49:20
دژکوب دژکوب 65 30 80 3 4 0 6100 1300 3000 580 4:00:00 1000 300 350 70 1:10:00
منجنیق منجنیق 50 60 10 6 3 0 5500 4900 5000 520 8:00:00 900 1200 600 60 2:30:00
رئیس رئیس 40 60 40 4 4 0 18250 13500 20400 16480 5:23:45 35500 26600 25000 27200 19:35:00
مهاجر مهاجر 10 80 80 1 5 3000 5800 4400 4600 5200 8:36:40