پاسخ‌های تراوین

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های تراوین" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف پرچین
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگیامتیاز دفاعی (بونوس)
مجموع 79075 49420 39530 29655 20 113:46:40
1 160 100 80 60 0 0:33:20 12%
2 205 130 100 75 0 0:43:40 15%
3 260 165 130 100 0 0:55:40 28%
4 335 210 170 125 0 1:09:30 210%
5 430 270 215 160 0 1:25:40 213%
6 550 345 275 205 1 1:44:20 316%
7 705 440 350 265 1 2:06:10 419%
8 900 565 450 340 1 2:31:20 422%
9 1155 720 575 430 1 3:00:30 525%
10 1475 920 740 555 1 3:34:20 628%
11 1890 1180 945 710 1 4:13:40 731%
12 2420 1510 1210 905 1 4:59:10 935%
13 3095 1935 1545 1160 1 5:52:10 1138%
14 3960 2475 1980 1485 1 6:53:30 1341%
15 5070 3170 2535 1900 1 8:04:40 1545%
16 6490 4055 3245 2435 2 9:27:10 1849%
17 8310 5190 4155 3115 2 11:02:50 2252%
18 10635 6645 5315 3990 2 12:54:00 2756%
19 13610 8505 6805 5105 2 15:02:50 3260%
20 17420 10890 8710 6535 2 17:32:10 3864%