پاسخ‌های تراوین

با سوال شما آغاز می‌کنیم

جستجو از طریق پاسخدهی به سوالات

برای یافتن پاسخ، ابتدا یک شاخه اصلی را انتخاب کنید و سپس زیر شاخه مورد نظر را انتخاب کنید تا پاسخ سوال شما در زیر آن نمایش داده شود. اگر شما نتوانستید پاسخ سوالتان را پیدا کنید می‌توانید با ما تماس بگیرید.

سوال من...

وارد جزئیات می‌شویم:

جستجو از طریق نقشه سایت

مانند سایر سات‌های مورد علاقه خود دوست دارید که از طریق نقشه سایت جستجو کنید؟ مشکلی نیست. می‌توانید از نقشه سایت "پاسخ‌های تراوین" برای یافتن پاسخ سوال خود استفاده کنید.

هزینه‌های ساخت مربوط به سطوح مختلف انبار غذا
سطح چوب خشت آهن گندم هزینه‌ی نگهداری زمان ساخت امتیاز فرهنگیظرفیت
مجموع 39530 49420 34600 9890 30 100:57:10
1 80 100 70 20 1 0:26:40 11200
2 100 130 90 25 1 0:36:00 11700
3 130 165 115 35 1 0:46:40 22300
4 170 210 145 40 1 0:59:10 23100
5 215 270 190 55 1 1:13:40 24000
6 275 345 240 70 1 1:30:20 35000
7 350 440 310 90 1 1:49:50 46300
8 450 565 395 115 1 2:12:30 47800
9 575 720 505 145 1 2:38:40 59600
10 740 920 645 185 1 3:09:00 611800
11 945 1180 825 235 2 3:44:10 714400
12 1210 1510 1060 300 2 4:25:10 917600
13 1545 1935 1355 385 2 5:12:30 1121400
14 1980 2475 1735 495 2 6:07:30 1325900
15 2535 3170 2220 635 2 7:11:20 1531300
16 3245 4055 2840 810 2 8:25:20 1837900
17 4155 5190 3635 1040 2 9:51:10 2245700
18 5315 6645 4650 1330 2 11:30:50 2755100
19 6805 8505 5955 1700 2 13:26:20 3266400
20 8710 10890 7620 2180 2 15:40:20 3880000